ATIK LİSTESİ VE KODLARI


ATIK LİSTESİ VE KODLARI 1


ATIK LİSTESİ VE KODLARI 2


ATIK LİSTESİ VE KODLARI 3


TS ISO 3864-1 SEMBOLLER - EMNİYET RENKLERİ, EMNİYET İŞARETLERİ İÇİN TASARIMLAR 1


TS ISO 3864-2 SEMBOLLER - EMNİYET RENKLERİ, EMNİYET İŞARETLERİ İÇİN TASARIMLAR 2


TS ISO 7010 GRAFİK SEMBOLLER, EMNİYET İLE İLGİLİ RENK VE İŞARETLERİ


YANGIN YÖNETMELİĞİ


KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ


GÜVENLİK ÜRÜNLERİ EN STANDARTLARI


28762 Sayılı Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 2013


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik


ADR


KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARDA EN STANDARTLARI


30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

KANUN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kanun No. 6331                                                                                                 Kabul Tarihi: 20/6/2012

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam ve istisnalar

MADDE 2  (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

c) Ev hizmetleri.

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 
 
 
 

İLETİŞİM VE ULAŞIM

Devamı